Augmenta el nombre de joves sense llar: què podem fer?

Quan parlem de persones sense llar ens imaginem una persona gran vivint al carrer però la realitat és més complexa. No tenir una llar significa haver de dormir en un alberg, estar hospitalitzat i no tenir on anar, viure en un pis massificat... La problemàtica ha augmentat a la majoria de països europeus i a casa nostra també. Arrels Fundació ens ho explica amb profunditat: feu clic per llegir.