RetinES: un projecte per a les audiovisuals d’esperit social i transformador

Els premis RetinES del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya fomenten l’audiovisual crític des d’una òptica socioeducativa, amb un espai especial per a la creació jove.

Article sencer.