Sis de cada deu notícies parlen de joves violents: girem la truita

El  Consell de la Joventut de Barcelona presenta les conclusions de l’Estudi del tractament mediàtic dels joves a la premsa digital catalana, realitzat pel Grup de Periodistes Ramón Barnils conjuntament amb el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i el Consell de la Joventut de Barcelona. Denuncien l'escassa presència dels joves als mitjans: "Parlar de joves sense les joves és un exercici esbiaixat i parcial, nosaltres ens oferim a aportar una visió compromesa, constructiva i transformadora, a més de jove, als mitjans.”

Article sencer.