Niu d'Imatges de la Joventut

 


En el Niu d’Imatges de la Joventut es mostra la diversitat i heterogeneïtat interna de la joventut catalana, joves que viuen en contextos socioeconòmics molt diferents, algunes viuen en ciutats, però altres en zones rurals; amb diversitat de cossos, d’expressions del gènere, de modes de vida, d’encarar els diferents àmbits de la vida.

Descarrega l'article fent clic aquí