[nº150] Al cau i a l'esplai, tenim dret a viure plenament en català!

“Els caps, quel·les, monitors i monitores exerceixen de referents lingüístics d’infants i joves en un percentatge molt alt”. Ja es pot consultar l’informe sobre l’estat del català al cau i a l’esplai, un estudi sociolingüístic a l’associacionisme educatiu de Catalunya elaborat pel CNJC i la Plataforma per la Llengua.