Creem un niu d’imatges de la joventut diversa


Com representem en imatges la joventut, parla molt de com interpretem aquest món juvenil. Sobretot en una societat en què cada cop les imatges són molt més importants. Cal un banc d'imatges que representi aquesta diversitat.