Educar en participació


Creiem que la finalitat de l’educació també és la preparació per a l’exercici de la ciutadania i per a la participació activa en la vida social, cultural i econòmica amb actitud crítica i responsable.