A la xarxa també hi ha drets


L'objecte d'aquest informe és fonamentalment fer una crida d'atenció als poders públics, interpel·lar-los de la necessitat que internet estigui també al servei de les persones i dels seus drets i no a la inversa. 

Descarrega l'article fent clic aquí.