I Trobada de Joves Investigadors del PEHOCTot i la qualitat i la vàlua d'aquests treballs, sovint romanen menyspreats en calaixos dins instituts o bé investigacions universitàries que en moltes ocasions no veuran la llum ni en el cas de les Tesis Doctorals.